KONTAKT

REFERENCE

HOME

 

Dr. sc. Mile Bijelić obavlja konzultantske poslove iz područja osiguranja IMOVINE prvenstveno za ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike. U područje osiguranja IMOVINE ulaze osiguranja ( svi tipovi pokrića – sve vrste polica osiguranja ) iz

 

skupina  08  osiguranja imovine od požara i nekih drugih opasnosti

skupina  09  ostala osiguranja imovine

skupina  13  ostala osiguranja od odgovornosti

skupina  16  osiguranja od različitih financijskih gubitaka ( zbog prekida rada )

prema razvrstavanju osiguranja u skupine osiguranja i vrste osiguranja unutar skupina osiguranja ( Odluka o razvrstavanju – HANFA )

 

Navedeni konzultantski poslovi obuhvaćaju dvije OSNOVNE grupe poslova i to :

1.     Savjetovanje i pomoć u izradi ( i izrada ) ODŠTETNIH ZAHTJEVA u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima ( NN 35 / 2005 ), člankom 943 istog Zakona i zaključenim ugovorom o osiguranju ( bez obzira na tip pokrića ) te pomoć u naplati OSIGURNINE od osiguratelja.

 

2.     Savjetovanje i pomoć u UPRAVLJANJU složenim i velikim OSIGURATELJNIM rizicima ( RISK MANAGEMENT ) kod velikih ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika.